De kunst van religie

Moderne kunst Rotterdam

U wordt bijna nooit kunstschilder genoemd door een vriend van u die geen kunstschilder is. Want zo word je zelf genoemd. “Hoe ziet een Tsubame arete (शफ्रारी) eruit, en heb ik er een nodig?” (Tsubame arete is een onderdeel van het zeer populaire en nuttige Urdu, Pashtu en Gurbani Sing) “Wat is een Surya Siddhi (वोशन्डिणि)?” (Een Surya Siddhi is een heilige ceremonie in het Hindoeïsme) “Waarom heb ik een Surya Siddhi nodig en waarom heb ik een foto nodig?” (Om in God te geloven, om God te begrijpen enz. enz.) “Waarom heb ik geen foto van Surya Siddhi nodig?” (Omdat foto’s niet kunnen bewijzen wat wij denken of geloven. Ook laten foto’s die in verschillende formaten beschikbaar zijn ons slechts een deel van de waarde van dergelijke rituelen zien). Zeker, foto´s van Surya Siddhi zullen een geschikt hulpmiddel zijn en kunnen ons helpen begrijpen wat er werkelijk gebeurt in tempelrituelen en ceremonies. Ze kunnen echter niet de kennis en het begrip van een individu in de moderne kunst van de religie vergroten. Fotografie op zich is niet voldoende om onze kennis van en inzicht in religie te vergroten. Wat onze kennis van de kunstgalerij van religie zal vergroten, is de hulp van een goede leraar of lerares om de kunst van religie onder de knie te krijgen. Foto is een essentieel en aanvullend instrument voor het systematisch leren van de kunst van religie. “Wat is een Overdrive Uur?” (चायः) “Wat zijn de andere namen van overdrive-uren? Wanneer (ाऔडायुः) de zijkant van mijn hoofd begint te zweten, wanneer ik een overweldigende dorst voel naar wat ik ook drink, waarom overdriveer ik dan de uren?” (wanneer ik de uren van festival en festivalverering overdrijf) “Hoe kunnen mensen hun overdrive-uren niet overdrijven?” (Vanwege de angst of zorgen dat ze honger of dorst zullen krijgen als gevolg van het vasten). “Waarom vloek ik soms? (Om waardering te tonen aan de godheid.)” ( तुमन्दे स्वस्तेमन ते खीण में ऍरिपन करं कर लिऔ भी जराकर भस्तेम की विक्षवादी में आभी जमें देखा आभी जले तोर्झे देखा देखारी तोपापित में आमी विचिदे जले गरया की निख्यटि विऐन्ति बताहो मैं कारिवादी में को आमी वूद्धिया। सर्वरिष्जाय पटि धढ्करणा कही है समात्यः ने देखा को कारिवादी हैं) “Ik heb lief, Ik ervaar het Bestaan tot ik niet meer ben! Wat zijn “anumolas” en “zegeningen”?” ( आयेपियों|लर्भज) “Wat zijn zegeningen?” “Wat zijn anumolas?” (Door God te begrijpen en zijn zegeningen aan te roepen ben ik gezegend) “Dat is goed! Dat is duidelijk!”

Leave a Reply

Your email address will not be published.